Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

demontabel

Een dichter vraagt naar een voegwoordje en
of het daar en dan wel vermeld

moet, ik zie pas dan wat er staat en waarom.
Het is zoals lijfelijke aanwezigheid:

dat je allengs opmerkt dat je een plek hebt
al wordt deze bevochten. Lang

onwennig en met zoveel mogelijk ronde hoeken
wil je liever verdwijnen, in

ieder geval voor zo min mogelijk overlast
zorgen om tegelijkertijd

zoveel mogelijk op te vallen, ongehoord te
zwaaien, veel en lang

totdat je linkerhand de rechter pakt en je
deinend veert op beide voeten.

 

 

 

« »