Niet alleen de inhoud van woorden, de functie
Van taal, de draagkracht van

Haar beweging, ook die van de schrijver, geen
Rood jurkje op het podium maar

Een zak met tomaten naar de rotte delen van
Haar wereld, eieren naar

Onheuse praktijken, onrechtvaardige stelsels
Projecten van duistere

Komaf, gal over grote mannen, gemene kinderen
Valse honden, bliksem

En donder razend over gewetenloze leiders, dan
Wijdbeens verankerd

Van dat optreden haar gewoonte makend, op
Rijm desgewenst