Van alle kanten dringt men zich op, de
Schrijver met het

Onweerstaanbaar kort proza, haar nieuwe
Vorm na zes bundels

Amechtig zwijgen, de zanger die met zijn
Versje meent het land

Der letteren voorgoed te betreden, de man
Van de lekkere luchtjes die

Ontdekt heeft hoe te rijmen terwijl hij
Keukens verkocht, mijn

Dode pappa als Sinterklaas met de ultieme
Scheve verhoudingen als

Surprise, doet u mij nog maar een toefje
Slagroom, bouw alvast

Het podium waarop ik straks wankel, voor
Over vallend in uw gulzigheid