Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

een golfje

Mijn handen sluiten mij zoals hij dat deed
En niet alleen bij het

Oversteken en naderen van gevaar, mijn
Armen dragen mij en niet alleen

Van het ene bed naar de grond, de aarde
De vloer van zijn bewegend

Huis, het dak dat door de blauwe wateren
Bijna tegen de

Hemel botst, mijn benen rennen mij, bijna
Buiten adem

Van hot naar her, ver van hem weg en dan
Zomaar weer bijna

Terug, onbeweeglijk was dat blauw, die ene
Ster nooit gevallen

 

 

« »