De draagtijd van een baby, zo lang doe ik
Erover hem voorgoed los te laten, daarna
Volgt niet de koestering, niet het

Zoete weeë, niet het voeden, niet het wiegen
Niet de trots waarmee ik hem toon, niet de
Voortdurende zorg

Niet de blijdschap en de kennisgeving, niet
De vermoeidheid en gebroken nachten, niet
Mijn neus in zijn

Plooien, niet het aarzelend hem dragen naar
Al mijn herinneringen, de plaatsen die ik
Eerder alleen bezocht

Niet de velden onderweg, niet mijn handwijzen
Naar de beesten achterin het bos of de elven
In het woud, niet

De sterren in de hemel en dat ze daar alleen
Staan voor hem, niet dat ik er altijd zal zijn
En alleen voor hem