Erger dan het extra taartje dat ik neem, drie
Of meer soesjes, de lunch voor twee, het

Document Tips, To Do of Thirty Ways to….
Is de terugkerende droom over

Hem, in de een toont hij mij zijn opgewonden
Staat en verwijs ik hem naar een

Ander meisje, met haar kan ik niet praten, zegt
Hij dan, in de ander

Houdt hij maar steeds mijn hand, ik voel het
Ruwe eelt, de kracht vanuit

Zijn armen, opnieuw lig ik daar, dan sluit ik
Benen, documenten, mond

Lijn vanaf morgen, tel tot drieëndertig en begin
Opnieuw bij elf