Contact met de aarde, zegt ze en
Vertrouwd zijn met de Moeder Gods

De storm beukt mijn gevels, de vlechten
Van een meisje waaien weg

Je één voelen met de wereld, zegt ze
En rust vinden in de seizoenen

Kinderen klimmen moeizaam langs
Het water voorbij mijn straat

Ik voel hoe mijn lijf overvloeit in
Laken en bed, de kuil

Vormt zich, contact met mezelf, denk
Ik en meegaan met

De zwarte stroom die vanzelf teruggaat
Naar de bron