Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

iemand zette ergens de tijd stil

De makelaar wijst erop de goede stemming erin
Te houden, niet te formeel te reageren en misschien
Zelfs de nu

In gebreke blijvende koper te bellen, ik kan gerust
Nog een emmertje witkalk kopen en wat smeren
Al is het voorbarig al mijn huisraad

Te verkopen en door te gaan in de zwart-witte lijn
Van mijn bomenhuisje, het is leuk zo’n nieuw
Begin maar eigenlijk is het toch

Het oude patroon, onze sintsurprise was het uitstel
In de verkoopprocedure, een twee maanden
Vertraging in de totale gang van zaken

Dat alles niet eens op rijm noch vergezeld van
Marsepein en chocola, van een Goedheiligman geen
Spoor en de pakjesboot voor het huis gezonken

 

 

« »