Het geluid vanaf het schoolplein komt bijna niet
Boven de wind uit, pas later als de Goede

Sint gearriveerd is, een van de Pieten spreekt, is
Een zware bromtoon hoorbaar en gejoel

Erachter, het is als de maan een aantal weken
Geleden, bleek vanachter de zwarte boomtakken

Ergens op dezelfde plek als in alle jaren daarvoor
Maar minder geel blijkbaar

Ik vul geen schoenen meer, ik zet niets meer op
Rijm, er hangt niets uit mijn brievenbus

Het moet nog zomer worden bij mij, iemand zette
Ergens de tijd stil