Leg het dan daar maar neer, zeg je, je
Armen te vol om het aan te nemen, je doet
Alsof het een boodschap is, niet

Eens iets dat meteen in de koelkast moet
Een hoopje op de rand van het aanrecht
Iets dat nog

Toebereid en verwerkt moet worden maar
Ik ben het, het zijn mijn attributen, een
Kilo van elk

En het wil op je springen, in je, en gulzig
Je bedienen, het is klaar, het is daar, het
Gulpt over je heen, druipend

Sissend, zalvend, het legt je neer en voedt
Je, het houdt nog over voor de volgende
Dag, je bent te zuinig