Dat zijn geen tekeningen, dat is hun schrift. Men noemt ze hiërogliefen. Dat betekent: heilige tekens. Want de Egyptenaren waren zo trots op hun nieuwe kunstvorm, het schrijven, dat ze het beroep van schrijver het hoogst achtten van alle beroepen en het schrijven bijna als iets heiligs beschouwden.

E.H. Gombrich, uit: Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser