Mijn weg is gemakkelijker, dat geef ik toe. Ik hoef niets anders te doen dan dingen verzinnen, een universum vol zeden, zin, doel, beginnen, middens en eindes construeren. Je moet het gevecht aangaan met het slordige van de werkelijkheid. Drie woorden laten de man met de stok ophouden. ‘Hij houdt op.’ Het is afgelopen.

Fay Weldon,
uit: Echte Dames Lunchen Niet, God en de creatieve verbeelding
vertaald door Dorien Veldhuizen