Wat Jacques Derrida heeft gezegd, klopt waarschijnlijk wel: als je schrijft, vraag je steeds om vergeving.”

Arno Geiger, uit: Der alte König in seinem Exil
vertaald tot De oude koning in zijn rijk door W. Hansen