Er is geen verwachting van leven,
tenzij in de dood van het zaad.
we moeten de aarde vergeven
dat zij ons sterven laat.

Willem Barnard, uit een lied over de parabel van de zaaier
mij toegestuurd door een vaste bezoeker