Er staat een ander licht. Er is meer wit.
Meer onbeschreven dan je vroeger dacht.
Je vaart bedachtzaam uit. Landt onverwachter.
Je doet per dag. Het wordt steeds later nacht.

Huub Oosterhuis: Later leven,
uit de bundel Godweet komt het goed