Men kan te jong zijn, of althans te onbestorven. Men kan alles weten maar niet alle weten is al belichaamd. Was er maar iemand die nog de tijd kreeg, voor het lijf in al zijn kamers de lampen dooft,  op te schrijven wat het is, al was het maar: Het stelt niet veel voor. Het is zo gebeurd.

Erwin Mortier, uit: Gestameld liedboek