Het tekort van deze tijd??  Ik zie het zó: er is geen moed. Er is niet eens lijdzaamheid. Er is enkel lijdelijkheid. Niemand durft de kreet uit te stoten die hij in ’t binnenste zijner ziel weet en voortdurend hoort, als een klacht en als een aanklacht. Aanklacht tegen zichzelf.”

Matthijs Vermeulen: een brief van 03 augustus 1945
uit: Mijn geluk, mijn liefde