Brengt de schoven binnen, straks ontvangt gij loon,
Eeuw’ge hemel vrede wacht u, en een gouden kroon.

M.A. Alt, uit: Voorwaarts Christenstrijders