Er is nog het verhaal van die kikker die ging
Vliegen, onverschrokken en moedig en gek
Eigenlijk ook maar dat citaat

Is zoveel herhaald hier dat mijn bloemlezing
Mager lijkt, het oog slechts gericht op één punt
En het hart verzadigd alvorens

Dan til ik het heimwee stuk over mijn verloren
Echtgenoot uit het geheel en plaats haar aan
Het eind van de

Maand tussen haakjes, dat wat tussen haakjes
Staat is nooit echt eigenlijk gebeurd en tamelijk
Gerustgesteld

Door opnieuw mijn eigen handeling, dat vliegen
Zeg maar, heb ik me blijkbaar vergeven, nu
Binnen drie dagen

Ach ja, dat gemis, zegt vriendinnetje E. en knijpt
Me in mijn heupen, maar liever had ik het nooit
Gedeeld

Janosch: Over een kikker die kon vliegen