Dit is het enig antwoord, dat ik vind,
dat mij bevrijden zou, zo ik t vertalen kon.

Maria Vasalis, uit: Herfst,
uit de bundel Parken en Woestijnen