de omarming laat ons wanhopig aan de ruimte
morrelen

Lucebert, uit: Ik tracht op poëtische wijze….