Wanneer de meeste zinnen
beginnen
met nooit meer:
nooit meer ( )
nooit meer ( )
nooit meer ( )
(doorhalen wat nog verlangd wordt)
moet men herfstiger leren denken
geen milde oude willen worden
niet volstaan met voortbestaan
in eigen afgedwongen orde
de tijd levend slaan.

Ellen Warmond: Project, uit ‘Kaalslag’