Sinds de keer dat mijn moeder mij wegstuurde
Omdat ze ijzel verwachtte en kinderen zonder
Eten achter

Gelaten, of ook wel vanaf het moment dat ik
Haar opmerkzaam maakte op haar lach, kijkt
Verzorgster D. mij

Bijzonder aan, alsof ze elke keer mij goede raad
Wil meegeven voor onderweg, mij wil troosten
Voor

Die rit en in plaats van mijn mamma mijn wangen
Wil voelen op kou en regen, nog even en we staan
Neus aan

Neus, zomaar opeens ook giechelt ze achter me
Terwijl ik mijn mamma omhoog trek en bijna
Voorover

Val, dat het daar absoluut niet veilig is, heeft
Mijn mamma dan al gezegd, maar buiten is het
Ook niet rustig

Beter dus nog even te balanceren tijdens die val
En dan haar te vragen of ze altijd lacht, ze heeft
Zegt ze, zoveel plezier