Eigenlijk, zegt hij, is er niets gebeurd, nou ja
Niet echt iets om over naar huis te schrijven

En dat ik beter mijn fantasie kan gebruiken voor
Nou ja, zoiets als

In de vroege ochtend met mijn mamma een uur
Lang kijken naar een buis die

Dwars door haar kamer loopt, zegt zij maar
Waarvan het nut niet meteen duidelijk is

En ook niet het gebruik, schuift hij nu ineen of
Komt er nog iets aan te hangen en

Gelukkig hangt hij niet recht boven haar, om
Na dat uur

Tevreden te zijn met haar antwoord: het geheel
Zorgt voor verbinding met

De buitenwereld zodat zij frisse lucht krijgt – een
Beetje zoals ik

Dat met mijn verhalen doe, een weinig kontakt
Maken met de wereldse waan

Maar niet echt iets boven mij zien dan zijn
Stotend lijf