Daar komen, blauw, al in de vert
De bergen met hun bosschen op:
Het land waar ik geboren werd,
De torens met het kruis in top.
Het wenkt mij alles wellekom!
En ‘k weet niet wat, en niet waarom:
Maar ‘k hoor mijn hart in mij schreien

Felix Rutten: Terugkeer