“Als dit geschrift fictie was geweest, dan had ik hier wellicht vermeld dat een der meest begerenswaardige van mijn eerste knikkers van een doorzichtig rood is, een zodanige tint dat ik me, steeds wanneer ik de knikker tussen mijn oog en een heldere lichtbron houd, de kleur van de bladeren lijk te herinneren van eerdergenoemde sierwingerd, en in elk geval iets van wat ik voelde toen ik aan het einde van het paadje stond, voordat het lange meisje, bijna een jonge vrouw, me naar de plek leidde die mijn gevoelens scheen te hebben opgewekt.”

Gerald Murnane, uit Border Districts, vertaald tot Grensgebieden door Thijs van Nimwegen