“Dit zou Henri’s woud kunnen zijn en de muziek van háár orgeltje, haar zingende bomen, haar nevels, alles is vol van haar fantasie en van dingen die niet kunnen bestaan, maar die er wel zij, omdat zij er is. Haar aanwezigheid laat de dingen ontwaken. Dit is de ware werkelijkheid; het is dus waar dat de wereld niet meer dan een verhaal is – waarom heb ik dat nooit begrepen?”

Allard Schröder, Sebastiaans neus, De Bezige Bij, 2016