(de vriendelijk vaste lezer is de behoedzaamheid voorbij; een eerste recensie)

tegen het vergeten en voor de behoedzaamheid