Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

de sterren verbonden met potloodlijn

Hij had het niet gehoord, misschien was dat het ergste,
geen kletterend geluid, geen knarsend gepiep

van remmen, geen geren, geen sprong, geen gil, niet het
opspatten van water, niet de

angstaanjagende stilte daarna. Hij had gewoon geslapen
terwijl achter hem een worsteling plaatsvond

tussen mens en voertuig, water en lucht, en de dag erop
had hij het nog niet geweten, de nacht daarna

had hij weer geslapen, rimpelloos het oppervlak waarin
de dood zich nestelde tussen linten van

vuilnis en wier, vissen door de neergelaten armen. Als
de straat wordt afgezet, huilende familie

op het bankje ertussen, geeft hij zijn bloemen water en
kijkt niet naar het blauwe lijf dat hoog gehesen wordt.

« »