Zoals de ander vakantie plant, overname of verhuizing,
zo denk ik na over het volgend hoofdstuk,

dat eigenlijk altijd een laatste zin inhoudt, perfect en rond,
vilein en alles omvattend. Zoals zij

lange weekenden op de hei of achterin zijn auto organiseert,
zo regel ik mijn weekagenda met stiften die

uitwisbaar zijn. Zoals zij minzaam nadenkt over feest en
gelag, beheers ik mijn weekmenu en budgetteer

ik mijn bestaan, zoals zij zich rijk rekent aan onbetrouwbare
echtgenoot, krolse kat en valse voorwendselen,

zo arm knoop ik de lijnen aan elkaar uit alle levens voor mij,
zeker negen, en spin tevredenheid onder mijn

handen, een breiwerk dat lubbert en met gaten toch nog
frivool tegen de ergste kou beschermt.