Dingen vallen voorgoed neer en verdwijnen
een doorgestreepte regel die niet meetelt, zó
bijvoorbeeld: licht verdwijnt

Habakuk II de Balker, uit: De varkens.
Bundel: De gloeilampen.