Zoals je liefde op een gegeven moment reduceert
tot prettige omgangsvormen of een

zekere mate van vertrouwdheid, nemen ook kennis
en vermogens langzamerhand af. Alsof je

ook deze verworvenheden ooit per ongeluk kreeg
en nu, na tien jaren nadenken of meer, er is

sprake van een houdbaarheidstermijn, ze inleveren
moet waarbij van statiegeld of garantie

geen sprake is. Bovendien was je eigenlijk onrechtmatig
toebedeeld, je kunt niet klagen kortom en

sowieso zat er geen garantie op. Natuurlijk wist je
vanaf het begin dat er iets niet klopte. Het

was je vader die als Sinterklaas op de ruiten bonsde
en Jezus was op geen enkel plaatje dezelfde.