Elk uur van lauwheid is een uur te lang.

Gerrit Komrij, uit: De Demon,
uit: de verleden tijd van vrede