Er zijn andere zoekfuncties dan die naar het woord
(splitsen, intikken en het werk laten doen door

een geruisloze tijdsmachine die ongeacht persoon
of situatie het verband legt, het

begrip bloot, de randverschijnselen nakend). Er is
het staren in het donker, rafelige geluiden

in de hoek van de kamer, voeten hoog in het bed.
De hand die de ledematen telt. Het lijf dat

de ander zoekt. De mond die wolkjes zendt tot ver
over de bergen. Dit zuchtende apparaat dat

alle omstandigheden kent, verdwaalt in de omgeving
van, hangt nog aan de regel alvorens

het springt, komt dan neer in de verborgen vallei,
vormt zich nieuwe verzen.