Vaak krenkend, zelf gauw gekrenkt,
Wel populair en toch eenzaam,
Al was je met velen gemeenzaam
Door je baan – je was zóó bekend

J. Slauerhoff, uit: In memoriam patris