Zoals een grootvader van zijn kleinzoon houdt,
zo legt beeldspraak ergens een arm omheen.
Een beeld moet een paar maten te groot zijn,
als een winterjas. Een beeld brengt werkelijkheid

mee naar huis zoals die grootvader zijn kleinzoon
wanneer zijn eerste meisje hem in de steek heeft gelaten.
(….)

Herman de Coninck, uit: Vingerafdrukken