de vijver is gaan liggen met de avond
zo spiegelglad dat hemel, bomen en gras
zich herhalen onder de aarde
angst en heimwee – beide vragen mij
terug

Rutger Kopland, uit: Geluk was een dag aan een vijver
uit: Tot het ons loslaat