De toegewijde biograaf wil nog weleens in de veronderstelling verkeren dat elke brief en elke aantekening van zijn hoofdpersoon relevant is voor het nageslacht. Zijn fascinatie groeit naarmate de biograaf dieper in het wezen van de hoofdpersoon weet door te dringen, en daarmee ook de omvang van de biografie.”

Passende monumenten, de biografieprijs, door Sander van Walsum

In het boek haalt ze een citaat van Vroman aan: ‘Het leuke van herinneringen is dat ze fout zijn, want daardoor is vaak meer te begrijpen dan de bedoeling was.’ Wat hij bedoelde, zegt Van Hengel: ‘Dat een herinnering die klopt met de waarheid niet interessant is. Wat jij van de waarheid máákt, is interessant. Want dat geeft informatie over wie jij bent.’”

En Leo zag dat het goed was, biografie, Mirjam van Hengel over Leo en Tineke Vroman, door Karolien Knols

Hij wil wel heel graag imponeren.”

Grote woorden, valse tonen, twee critici en een auteur, door Wilma de Rek

“Mislukkingen zijn interessanter op toneel dan succesverhalen. Ik probeer daarom elke keer mijzelf opnieuw uit te vinden, ik ga op zoek naar mijn ongemakkelijke kanten. Jonathan Franzen heeft eens beschreven hoe hij tijdens het schrijven van The Corrections tot de conclusie kwam dat hij zijn vrouw moest verlaten.”

Beroepsgeheim, Dat het mis zou kunnen gaan, cabaretier Micha Wertheim, door Bob Witman

Alles uit Volkskrant Boeken, Sir Edmund, 12 april 2014