Heel soms vergis ik mij nog, ik trek een lijn
Over het papier en voeg honderd

Cijfers toe, ik tel hardop, het blauw loopt scheef
En onregelmatig, het wit is

Te koud, dan staar ik naar mijn werk en bedenk
Opeens dat ik een computer heb

Dat er kaders bestaan op het scherm die ik naar
Grootte kan aanklikken

Waarin cijfers automatisch oplopen en zelfs
Woorden, willekeurig als

Wanneer ik hem hoofdstuk 7 toestuur of wat
Er gebeurde in mijn droom, hoe

Vreselijk moe zijn gezicht, zijn hand onder mijn
Trui of hoe dat laatste

Een golfje veroorzaakt in mijn keurig schrift