Het is een soort niets dat ik zoek. Wat je overhoudt
als je uit de kom van je beide handen hebt willen drinken:
je beiden handen. Geuren lanterfanten door de tuin.

Herman de Coninck, uit: Vingerafdrukken