Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

iemand beweegt

Een dikke duif scharrelt in het open veld naast
Me, ik stoot mijn hoeken aan

Het weiland in me, het hek moet nog afgebroken
Er zijn dagen verloren

Gegaan, ik klom en klom en haalde wat staketsels
Weg, voelde licht en lente en ook

Dat keurig werkje nog: rood en groen met punten
Wit aan de zijkant, lelies

Uit een ander land, ik zou nog dagen bezig zijn
En dan was ik

Een ander, stapvoets naar de drie winkels waar
Het geurt als in mijn grootmoeders huis

Of fietsend door het trage lint van dorpen waar
Kletsende mensen op het kruispunt

Blijven staan en mij groeten als ik opnieuw voorbij
Kom, er zijn momenten dat

Alle paarden tegelijk rennen in mijn groen maar ook
De greppel ligt nog vol

 

 

« »