Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

het geloof in het verhaal

Je sloop binnen en legde het lichaam neer
Zodat ik kon voelen hoe warm het was en
Tegelijkertijd zo zielloos

Zo zonder jou, je gleed uit je flanken zoals
Je uit mij gleed, je trok je terug zonder te
Bewegen, daarbuiten

Stond je dan, je liep de trap af, je deed de
Deur open en weer dicht, je passeerde wat
Mensen die niets zeiden

Je reed naar huis, je legde de inhoud op tafel
Zoals je een bord zou vullen voor een maal
Je at zonder te proeven

Er zat niemand om de tafel, het vuile bord
Verdween onder het aanrecht, je spoelde alleen
Je mond

Je zei dat er een moment was dat je echt honger
Had, ik zei niets, ik legde alleen mijn handpalm
Op je lege plek

 

 

« »