Of, ieder mens zou een rivier moeten zijn, komen
Zonder verlangen te blijven, gaan zonder heimwee.

Rutger Kopland, uit: Onder het vee,
Geduldig gereedschap