Twee gedichten zijn door naar de volgende ronde in de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd.
Zie ook ons eerder commentaar.