Enkelvoudig sluit langs uw blozend schoon
Geur-benauwend-ijl ’t open zomerkleed,
Waar de hunkering van uzelf uit wuift:
Walmen, streelingen; tochten, zomer-heet.

Hendrik de Vries, uit: Wervelwind