Zoals het atelier beneden, gesloten, nog steeds
Expositieruimte is maar nu

Alleen voor mezelf, zo is het schrijven van zijn
Boek eigenlijk mijn eigen

Aantekening, zoals de kunst aan mijn hoge witte
Wanden verzamelingen zijn van

Alles dat ik ooit verkreeg of maakte, zo zijn de
Bladzijden de schriftjes die ik

Bij tientallen kocht en vulde, bewaard in mijn
Kledingladen buitelen ze nu

Over elkaar heen, daarbij hangt de hoofdpersoon
Bungelend aan een sterke draad, beneden