Dat als je nadenkt over de inhoud van je dromen
Zijn lijf afgewend, een blauwe hele brief en

Een witte halve op een glimmende achterkant van
Een borstel en hij, lezend terwijl

Hij me wegstuurt, ik lees je, zegt hij en ik kan
Tenslotte je elke week bellen, dat

Als je nadenkt over het mij wegsturen zonder me
Aan te kijken, in gedachten, dat

Dan een grote droefenis je overvalt omdat ook
Wakker hetzelfde gebeurt, dat hij

Zoveel gedachten heeft dat die aan mij er niet meer
Bijpast en ik dromen moet, van hem