Maar sterven is veel moeilijker dan blijven leven.

Isabel Allende, uit: El plan infinito
vertaald tot Het oneindige plan