Now I wish I could write you a melody so plain, That could hold you dear lady from going insane (Bob Dylan, Tombstone Blues)

mijn uurloon

Er zijn altijd mensen die willen weten of mijn werk
De moeite loont, waar ik van leef kortom, niet of
Alles naar tevredenheid stemt of

Overeenkomstig mijn of andermans wensen is, niet
Of de hoeveelheid werk in verhouding staat tot het
Resultaat, niet of

De winst ligt in de kontakten rondom of het scheppen
Van de gelegenheid, nee, wie mij brood geeft, wie
Mij boter smeert, wie

Mij en mijn have onderhoudt, mevrouw L. bijvoorbeeld
Vroeg vanmorgen wie deze uitgave bekostigt, zij hield
Iets zwarts omhoog

Het kant wapperde op mijn adem, ik, antwoordde ik
Ik zelf, zij twijfelde even en leek toen nog zorgvuldiger
Het papier te draperen

Het valt niet mee, zei ze tenslotte, maar u heeft het
Nodig, we knikten, het leek mij opeens zonneklaar
Tot welke verhouding ik stond

 

« »