Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader
en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
Bind ze bestendig op uw hart
hang ze om uw hals.
Als gij op weg zijt, moge het u leiden;
als gij u nederlegt, moge het over u waken,
als gij wakker wordt, moge het u toespreken.
Want het gebod is een lamp
en de onderwijzing een licht
(….)

Spreuken: 6: 20